Techniek

Bij Kats Bewaking proberen wij up to date te blijven met de techniek die beschikbaar is, de laatste tijd lopen wij daar zelfs op vooruit.

Wij hebben als eerste een compleet nieuwe auto gecreëerd specifiek voor het mobiele beveiligingswerk.
Deze auto is voorzien van technieken waarmee wij proberen om de veiligheid van de bestuurder te vergroten evenals de pakkans.
Vanzelfsprekend zie je sommige delen van de auto wel eens terug bij andere instanties, zoals een heat Cam of een telescoop mast maar wat onze auto zo uniek maakt is het totaalplaatje.

Alles wat je maar kan wensen zit in één auto.

Deze auto is opgebouwd vanuit het oogpunt van een bewaker, dus het gaat niet alleen om wat er op en in zit maar ook waar het zit en hoe die op zijn best kan functioneren op basis van praktijkervaringen. Het zijn dan ook de praktijkervaringen die er voor gezorgd hebben dat deze auto als camera auto gebouwd is.

Film: Kats Bewaking Innoveert surveillance met Mobotix

Artikel BN de Stem.

Uitleg opbouw

Er volgt nu een omschrijving van wat er allemaal in de auto is gebouwd.

Het zal u misschien opvallen dat er in de omschrijving over sensors wordt gepraat in plaats van camera’s. Dat komt omdat wat u kan zien niet echt de camera’s zijn maar enkel onderdelen van de camera. Je zou het kunnen vergelijken met een fotocamera waar je verschillende lenzen op kan zetten, met dat verschil dat er hier meerdere sensors tegelijk op kunnen en ze niet direct op de camera zelf zitten, maar met een kabelverbinding.

Dome

Op het hoogste punt van de auto staat een dome. Deze dome kan helemaal ronddraaien en omhoog en omlaag gericht worden.
In die dome zitten 2 sensors, dit zijn de heat sensor en de 6MP nachtzicht sensor.

Heat sensor en 6mp nachtzicht sensor

De heat sensor neemt warmte waar. Veel mensen noemen dit een infrarood sensor, maar dat is dit absoluut niet.
Voor de sensor maakt het niet uit of het buiten licht is of totaal donker. De heat sensor neemt niet alleen de warmte waar, maar geeft zelfs exact aan wat de temperatuur is van de objecten die de sensor waarneemt. Hierdoor is het mogelijk dat de software een waarschuwing geeft wanneer de sensor iets waarneemt met een gemiddelde normale menselijke temperatuur. Afhankelijk van de locatie waar de auto wordt ingezet kan dit wel of niet handig zijn.
Het beeld van de heat sensor is het meest gebruikte beeld in de auto. De objecten met warmte zijn namelijk in de meeste gevallen de objecten die interessant zijn voor ons.
Het is onmogelijk om met een heat beeld iemand dusdanig in beeld te krijgen zodat je kan herkennen wie het is. Je ziet of het een mens/hond/konijn is of een auto/brommer of wat dan ook, maar je ziet niet wie.
Desondanks is het warmtebeeld zo goed dat als iemand op grote afstand voorzichtig om de hoek van een muur kijkt het warmtebeeld van dit persoon gelijk opvalt.
De verschillende instellingen van de sensor in combinatie met de software zijn zo uitgebreid dat het onmogelijk is om dat hier allemaal te omschrijven.

Er wordt één ding steeds verondersteld over de heat sensor wat wij nu eerst uit de wereld willen helpen en dat is het idee dat deze sensor door muren kan kijken. Hij kan niet door muren kijken, en ook niet door gordijnen of ramen. Dit is iets wat wij steeds weer horen en hopelijk nu uit de wereld is geholpen.

Het is wel weer mogelijk om door de meeste bosschages te kijken. De sensor heeft tenslotte maar een klein warm puntje nodig om ons te waarschuwen. Een veldmuis in het gras wordt al door ons gezien.

Naast de heat sensor zit de 6MP nachtzicht sensor. Deze sensor geeft beelden door met hoge details zowel in het donker als bij daglicht.
Wanneer een auto aan het rijden is zal die nagenoeg nooit die beelden op een van de monitors aan hebben. Hier is zo veel op te zien dat het gewoonweg onmogelijk is om iets vanuit je ooghoeken op te laten vallen. Toch zijn er momenten wanneer deze sensor gebruikt wordt. Wanneer een dak bekeken wordt bij een klant dan kan je met de heat natuurlijk zien of er verbrekingen zijn in het dakleer en eventuele restanten van lichaamswarmte, tevens kan je zien of er kabels zijn doorgeknipt.
Wil je echter zien of er kabels zijn beschadigd of dat er voetstappen staan op het dak enzovoorts dan zijn de beelden nodig van een sensor met dusdanig veel details dat je de schroeven in het dak nog kan tellen. Voor dit soort situaties is de nachtzicht sensor ingebouwd.

Telescoop mast

De dome is gebouwd op een telescoop mast.
Als de mast is ingeschoven heeft die een dusdanige hoogte dat de sensors in de dome een goed overzicht hebben.
Bij controles op bijvoorbeeld een industrieterrein kan er onder het stapvoets rijden toch nog op het terrein van de klant gekeken worden vanaf de weg, ondanks het hekwerk waar het terrein eventueel mee is afgesloten.
De uitgeschoven mast heeft in totaal een hoogte van 5 meter.
De mast kan door de bestuurder omhoog gezet worden met een druk op de knop zonder uit te hoeven stappen en is dusdanig beveiligd dat dit alleen maar gebruikt wordt met een stilstaande auto.
De mast is in een korte tijd omhoog en weer omlaag.
De mast is in eerste instantie gebouwd, omdat er steeds meer inbraken bij lage panden via het dak voorkomen en er ook steeds meer mensen een dak alarm hebben.
De heat sensor en de 6mp sensor zorgen er voor dat je nu altijd zeker weet welke bijzonderheden er op een dak zijn, zelf als zou men een gat maken en het dakleer weer terug zou plaatsen ziet de dome met de sensors de bijzonderheden.
Dit is voor de beveiliger een stuk veiliger dan een trap opklimmen of op goed geluk naar binnen gaan en hopen dat die een gat ziet als die achter het systeemplafond is verborgen.
De mast is natuurlijk voor veel meer geschikt. Het overzicht op bijvoorbeeld een industrieterrein met een uitgeschoven mast in combinatie met de heat sensor is ongekend.

6mp nachtzicht sensor

Verder omlaag voorop de auto maar nog wel op het dak zit nog een 6mp nachtzicht sensor.
Deze wordt in combinatie met de LPF sensor gebruikt die hieronder behandelt wordt.
De sensor wordt enkel apart gebruikt als de auto ingezet wordt om te posten. De bestuurder heeft dan in combinatie met een infrarood lamp een goed overzicht over wat er voor hem of haar gebeurt zonder dat er zichtbare verlichting nodig is.

LPF sensor

De eerder genoemde LPF sensor zit voorop de auto boven de bumper.
Met deze sensor is het mogelijk om kentekens met de daarbij behorende tekens te herkennen.
Het maakt niet uit of het te scannen voertuig wel of geen verlichting of zelfs grootlicht gebruikt. Het filter is dusdanig ingericht dat de tekens gelezen worden.
Alles wat na het lezen gebeurt wordt door de software geregeld die speciaal voor Kats Bewaking is aangepast om het maximale te bereiken.
Zoals al eerder vermeld wordt de informatie hiervan gelijk weer verwijderd, tenzij er een gestolen kenteken is gezien, dan maakt de software een foto waarbij die de LPF sensor gebruikt en de 6MP nachtzichtsensor voor op het dak.
De LPF sensor kan in combinatie met de software nog veel meer, hier gaan wij bij deze uitleg niet verder op in.

Infrarood lamp

Naast de LPF sensor is een kast te zien, dit is een infrarood lamp.
Deze wordt gebruikt als de auto ergens in het donker staat te posten. Hiermee wordt dus een grote hoeveelheid licht gegeven die met de sensors te zien is en met het menselijk oog niet te zien is.
Hij zou ook als ondersteuning voor de LPF sensor kunnen werken, maar door de verlichting van de koplampen van de auto is dat niet nodig.

De toekomst

De auto’s worden ook allemaal zo ingericht dat zij makkelijk een upgrade kunnen krijgen wanneer er weer nieuwe hardware uitkomt.
Een van de voorbeelden van die nieuwe hardware is het plaatsen van een radar. Onze camera auto’s worden hier allemaal mee uitgerust, dit maakt het mogelijk om door meerdere materialen beweging waar te nemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld trailers, caravans enzovoorts.
Dus ook dit kan niet door een muur heen beelden aan ons geven, maar wel beweging zien op locaties die buiten het beeld van de sensors vallen.
Het toepassen van dit systeem geeft al aan dat wij absoluut niet stil gaan zitten en juist steeds weer naar meer mogelijkheden zoeken om het werk voor de beveiliger veiliger en efficiënter te maken.

Tot slot

Om alles goed te laten functioneren is er in de auto een grote hoeveelheid elektronica en schakelaars aanwezig, zodat de bestuurder niet hoeft uit te stappen om van alles gebruik te maken.
Het uitleggen hiervan zou de beknopte omschrijving die toch al aardig uitgebreid is veel te groot maken.

Wij hebben geprobeerd om hierboven een kleine uitleg over de auto te geven, echter is hierin maar een zeer klein gedeelte van de mogelijkheden besproken. Wij zijn natuurlijk altijd bereid om bij interesse nog veel meer uitleg te geven bij ons of bij u op locatie.

Inzetbaarheid

Hoe we de camera auto kunnen toepassen is erg uitgebreid, maar het komt hierop neer dat de auto op alle mobiele beveiligingswerkzaamheden op de een of andere manier meerwaarde heeft.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden hoe de camera auto ingezet kan worden en de daarbij behoorende voordelen.

Surveillance

 • Losse surveillance.
 • Collectieve surveillance.
  • Op een industrieterrein.
  • Wijk surveillance.
 • En alle overige surveillance.

Bij surveillance wordt vaak gebruik gemaakt van een zoeklicht. Wanneer een zoeklicht begint te schijnen weet een kwaadwillend individu al snel dat die moet wegduiken.
Het is voor deze personen al snel duidelijk of zij wel of niet zijn gezien door het licht en nemen daarop de passende maatregelen.
Met een heat cam blijft er altijd de knagende onzekerheid of je wel of niet gezien bent. De kans dat je gezien bent is ontzettend groot.
Het kan dat de surveillance auto door rijdt, ondanks dat die een persoon gezien heeft, om vervolgens op een strategische locatie de situatie in de gaten te houden tot er versterking is.

Bij collectieve surveillance heeft de auto een grote meerwaarde. Wanneer wij steeds in een bepaald gebied controle uitoefenen is het met de camera auto een stuk makkelijker om veranderingen in de omgeving waar te nemen dan met het blote oog.

Bij losse surveillance controle is de auto ook een uitstekende toepassing.
Op locaties zoals campings, vrachtauto parkings of andere plekken met veel lage obstakels geeft het uitschuiven van de mast een uitstekend zicht over het terrein.
Bij twijfel kan er voor gekozen worden om met de radar te scannen op beweging, bijvoorbeeld bij een trailer.
Het probleem met de losse surveillance is dat het maar een momentopname is. Dat wil niet zeggen dat het geen nut heeft. Echter is in het verleden al vaker gebleken dat een kwaadwillend persoon, die zijn zinnen heeft gezet op een object, zal posten om te wachten tot de controle is gedaan. Vanzelfsprekend probeert de surveillant de tijdstippen tussen de controles zo variabel mogelijk te maken, in de praktijk zullen er meestal toch redelijke tussenpozen zijn bij de controles. De camera auto is in staat om het maximale uit een moment opname te halen.
Posten vanuit een auto en snel wegduiken als de surveillant er aan komt is al een stuk moeilijker bijvoorbeeld.
Als de surveillant aankomt valt een warme auto al op tussen de koelere auto, het is zelfs mogelijk om een indicatie te krijgen hoelang de auto stilstaat in vergelijking met de andere auto’s er om heen. Denk hierbij niet alleen maar aan motorwarmte, maar ook aan de temperatuur van velgen en banden.
Het verdekt opstellen op andere plekken buiten een auto is ook een stuk moeilijker, vooral als ook de mast wordt uitgeschoven.
Op basis van ervaring in de auto wordt de surveillant steeds beter in het toepassen van alle mogelijkheden en is tenslotte in staat om het maximale te halen uit een controle.

Sluitbegeleiding
Sluitbegeleiding van objecten wordt voor de klant en de surveillant een stuk veiliger.
Bij aankomst op het object heeft de surveillant al een goed idee van wie en wat er in de omgeving is. Veranderingen in de omgeving worden snel opgemerkt als de surveillant de omgeving met wel of niet uitgeschoven mast in de gaten houdt.
Wat nog veel meer bijdraagt aan ieders veiligheid is dat er voor gekozen kan worden om vanuit de meldkamer extra controle uit te voeren.
De meldkamer kan namelijk live meekijken met alle beelden en gelijk in actie treden bij een noodgeval, zonder dat een surveillant eerst een melding naar buiten moet brengen. De meldkamer heeft naast de live beelden direct contact via een audio verbinding met de surveillant. Snel ingrijpen is hierdoor mogelijk.

Controle bij grote objecten
Vanzelfsprekend komen hier ook alle voorgaande voordelen van pas, er zijn echter meer voordelen bij controle op een groot object.
Naast de camera’s kan de kenteken controle hier ook een belangrijke bijdrage leveren. Zo kan de software aangepast worden en een lijst worden aangemaakt met alle kentekens die op het terrein mogen komen. Het systeem zal gelijk een waarschuwing geven bij een kenteken dat niet in de goedgekeurde lijst voorkomt.
De heatsensor kan gebruikt worden om de temperatuur van de gebouwen of andere objecten onderweg bij te houden zodat wij een waarschuwing geven als deze boven een normale temperatuur komen. Het is zelfs mogelijk om het niveau van de inhoud van de meeste silo’s of sprenkelinstallaties bij te houden.

Alarmopvolging
De voordelen voor alarmopvolging zijn ontelbaar. Zeker bij deze tak van bewaking wordt de veiligheid vele malen vergroot.
Door middel van de camera's en de daarbij behorende beelden kan de bewaker vaak al op grote afstand een inschatting maken van een situatie.
Schade aan een pand resulteert in de meeste gevallen dat er warmte ontsnapt door de verbrekingen, dit valt al snel op.
Een warm voertuig tussen koude voertuigen kan er op wijzen dat dit het voertuig is wat wordt gebruikt.
Een persoon op de hoek of achter de struiken zou een uitkijk kunnen zijn.
Er zijn veel signalen waar een bewaker nu al op let bij het benaderen van een alarm. Het benutten van de techniek maakt het nog makkelijker om zaken waar te nemen.

Soms kiest de bewaker er voor om door te rijden. Vanuit een verdekte positie zal hij de mast omhoog laten gaan en een beoordeling maken van de situatie. De bewaker kan bij bevestiging van zijn vermoeden ervoor kiezen om de politie te bellen en deze te informeren met daarbij alle details, zodat de politie precies weet hoe zij het object moeten benaderen.
De omstandigheden bij alarmopvolging zijn natuurlijk altijd anders. Dit is maar een van de ontelbare scenario’s waar een alarmopvolger voor kan komen te staan. Waar het om gaat is dat de alarmopvolger in staat is om een grote hoeveelheid informatie waar te nemen voordat die ook maar een stap uit de auto heeft gezet. Dit vergroot niet alleen diens veiligheid maar ook de pakkans.

Continue bewaking
Continue bewaking kan vanuit de auto op bijvoorbeeld festival terreinen, bouwplaatsen en alle andere situaties waar ineens een bewaker voor langere tijd een locatie moet bewaken.
Een goed voorbeeld hiervan is de V1 bom die enkele jaren geleden was gevonden in een weiland. De gemeente Steenbergen verzocht ons om hier aanwezig te blijven met een bewaker. Op de locatie was geen verlichting met als resultaat dat het natuurlijk aarde donker was. Dit is een van de situaties waar aan gedacht werd bij het creëren van de camera auto.
Met de auto kunnen wij continue de omgeving in de gaten houden zonder dat er extra verlichting nodig is. Waar het voor een ieder ander donker en moeilijk toegankelijk is, kan de bewaker alles zien.
De software kan waarschuwen wanneer er binnen een bepaald bereik iemand komt met de gemiddelde temperatuur van een mens.
Ook nu kan de meldkamer regelmatig inkijken om te zien of de bewaker die vaak alleen zit op zo een locatie in orde is.

Samenvatting
Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden gegeven, de voorbeelden zijn eigenlijk ontelbaar.
Nogmaals in het kort: bewaking vanuit de auto? De kans is bijzonder groot dat de camera auto veel meerwaarde heeft.

Privacy

Wij houden rekening met uw privacy.
Al voor wij de eerste schroef voor de camera in de auto gingen draaien wisten wij natuurlijk al dat dit een onderwerp werd waar gelijk over gesproken zou worden.

Vandaag de dag kan je nog geen 1000 meter rijden of je bent al van alle hoeken gefilmd:

 • Dashboard camera’s worden massaal verkocht en zijn voor iedereen betaalbaar.
 • Bij de meeste bedrijven en zeer veel woonhuizen hangen nu ook camera’s die niet alleen een eigen gebied filmen maar ook de weg.
 • Bouwterreinen zijn al snel voorzien van mobiele camera’s.
 • Industrieterreinen hebben veelal bij alle ingangen camera masten staan.

Als iemand in staat zou zijn om, zoals dat zo mooi in Hollywood films is te zien, in alle camera’s in te loggen zou die persoon een auto van vertrek tot einde kunnen volgen. Ondanks dat is een auto zoals die bij ons is gebouwd meteen een onderwerp van het discussie punt privacy.

Dit is iets wat wij begrijpen. Het is nooit de bedoeling van Kats Bewaking om de goedwillende burger zich ongemakkelijk te laten voelen.

Onze auto ziet er indrukwekkend uit en het argument: als je niets fout doet heb je ook niets te verbergen is naar onze mening veel te makkelijk.
Wij hebben er dan ook voor gekozen om geen beelden op te nemen. Eerlijk gezegd was die keuze niet zo moeilijk, opnames hebben bij ons namelijk geen prioriteit.
Het woord camera doet gelijk denken aan opgenomen beelden en die heb je natuurlijk vaak ook nodig.
Heeft u een dashboard camera, dan wilt u nadat er een ongeluk is gebeurd met de beelden daarvan de situatie schetsen waarmee hopelijk voor u uw onschuld bewezen is.
Heeft u camera’s aan uw huis of bedrijfspand, dan worden de opnames meestal gebruikt om na een situatie zoals bijvoorbeeld een inbraak zoveel mogelijk bewijs te tonen.
Staan er camera’s bij een industrieterrein, dan worden die vaak gebruikt nadat er iets is voorgevallen om te kijken of er aanwijzingen zijn te vinden.
Dit alles is niet van toepassing op de bestuurder die in de auto zit, alle techniek is er voor gemaakt om op dat moment de bestuurder alle informatie te geven die nodig is, en daar direct op te reageren. Dus op dat moment en niet naderhand.

De bestuurder heeft wel de mogelijkheid om opnames te maken.
Vaak word surveillance gedaan bij de klant op eigen terrein.
Mocht de bestuurder iets niet vertrouwen dan heeft hij de mogelijkheid om een opname te starten, tenzij de klant anders heeft bepaald. Tevens zal hij/zij die optie ook gebruiken als hij/zij getuigen is van een strafbaar feit.
Dit geld ook voor de kentekenscanner camera en software. Deze camera en software doen niets anders dan kijken en weggooien, echter wanneer die een auto ziet met een kenteken die als gestolen vermeld staat, dan slaat die de beelden op. Ook hier kan de bestuurder ervoor kiezen om handmatig de beelden vast te leggen.
Vanzelfsprekend kan er altijd voor gekozen worden om continue op te nemen en te scannen wanneer de opdracht zich daarvoor leent, zoals op een eigen terrein.

Alles is zo gemaakt dat wanneer de bestuurder deelneemt aan het gewone verkeer hij automatisch een seintje kan krijgen als er een bijzonderheid is. Wanneer die stapvoets surveillance rijd is alles duidelijk op de monitors te zien.